List of Publications

Bc. Karolína SIMKOVIČOVÁ

4. "Temperature switching of product selectivity in CO2 reduction on Cu/In2O3 catalysts"
T. Stryšovský, M. Kajabová, R. Prucek, A. Panáček, K. Simkovičová, Š. Vajda, Z. Bastl and L. Kvítek, Journal of CO2 Utilization 77, 102617 (2023), DOI: 10.1016/j.jcou.2023.102617, link

Open access

3. "Cyclohexane Oxidative Dehydrogenation on Graphene-Oxide-Supported Cobalt Ferrite Nanohybrids: Effect of Dynamic Nature of Active Sites on Reaction Selectivity"
S.A. Kadam, S. Sandoval, Z. Bastl, K. Simkovičová, L. Kvítek, J. Jašík, J.E. Olszówka, S. Valtera, M. Vaidulych, J. Morávková, P. Sazama, D. Kubička, A. Travert,  J.A. van Bokhoven, A. Fortunelli,  A. Kleibert, M. Kalbáč, and Š. Vajda, ACS Catal 13, 13484–13505 (2023), DOI: 10.1021/acscatal.3c02592, link

Open access

2. "Hydrogenation of CO2 on Nanostructured Cu/FeOx Catalysts: The Effect of Morphology and Cu Load on Selectivity", K. Simkovičová, M. I. Qadir, N. Žilková, J. E. Olszówka, P. Sialini, L. Kvítek, and Š. Vajda, Catalysts 12, 516 (2022), DOI: 10.3390/catal12050516, link

Open access

1. Kvítek. L., Stryšovský T., Simkovičová K., Prucek R., Hochvaldová L., Panáček A., Comparison of Catalytic Activity of Platinum metal nanoparticles. Poster presented at: 71st Meeting of chemists in High Tatras; 2019 Sep 9-13; Horný Smokovec, SK